Úvodní stránka

CzechTek: mýty a realita

Zpověď zasahujícího policisty I

Zpověď zasahujícího policisty II

Lidská žumpa se předvedla

Názor advokáta

CzechTek, paragrafy a cizina

Zamyšlení

Trocha humoru

Odkazy

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AntiCzechTek

              - pravdivě a bez obalu -

 

 

Vítejte na stránkách odpůrců zvůle jménem CzechTek

 

Proč tento web? Inu, jednoduše proto, že v létě roku 2005 se konal již několikátý ročník nechvalně proslulé ilegální technopárty CzechTek, která byla dle našeho názoru (a skutečnost nám dává za pravdu) oprávněně a zcela správně ukončena policií. Vzápětí na to se však rozhořela vlna nebývalé hysterie, již způsobily zvěsti o údajné brutalitě zasahujících policistů. Realita však byla trochu jiná. Pojďme se proto podívat, jak to bylo ve skutečnosti…

 

Jestli dovolíte, nejdříve letmo probereme samotnou podstatu technopárty CzechTek. Je to akce, jež se v posledních letech koná každoročně. Jedná se o ilegální hudební festival, při němž se tisíce vyznavačů elektronické taneční hudby ze všech koutů naší republiky, ale i ze zahraničí,  sjedou na jedno předem vyhlédnuté a do poslední chvíle utajované místo, aby se zde mohli za doprovodu hlasité „techno-hudby“ téměř týden věnovat tanci a nezřízené zábavě, spojené mimo jiné s alkoholem a drogami. To však na celé akci není ještě ani zdaleka nejhorší. Při akci CzechTek totiž pravidelně dochází ke svévolnému porušování vlastnických práv majitelů pozemků, na nichž se tato technopárty koná. Že by se technaři namáhali získat svolení majitelů těchto pozemků? Ale kdeže! Příroda na jejich pozemcích je tak proti jejich vůli bezostyšně drancována tisíci technaři. Technaři, kteří se v té chvíli baví zcela bezstarostně. Bezstarostně proto, že obtěžovat se s tím, aby dali věci do původního stavu, to je ani nenapadne. Výsledkem řádění těchto lidí je tak obrovská plocha pomřelé a lehlé trávy udusané tisíci párů bot, obrovská masa odpadků a hromada „voňavoučkých“ fekálií. Majitelům takto dotčených pozemků zůstanou jen oči pro pláč. Ve světle této skutečnosti se už ostatní záležitosti související s CzechTekem jeví jako maličkost. Přesto se nejedná o žádné banality, a tudíž by byl výčet faktů hovořících zcela jasně proti CzechTeku neúplný, kdybychom je zde nezmínili. Akcí CzechTek je totiž svévolně porušován právní řád této země i tím, že si nikdo z řad technařů neláme hlavu s tím, že je třeba také zajistit sociální zařízení, vyřídit hygienu a další záležitosti nutné k tomu, aby příslušné orgány vydaly povolení ke konání takovéto obrovské hudební akce. Nejen z těchto důvodů je proto místo konání akce CzechTek svými organizátory každým rokem do poslední chvíle dobře utajováno. Celá tato akce tak jednoznačně získává punc ilegality. Přesto všechno byla těmi, kdo by měl v dané věci zjednat nápravu, tedy orgány činnými v trestním řízení, několik let tiše tolerována. Hororový scénář kolem konání CzechTeku se tak v celé své absurditě opakoval rok co rok. Ne na Balkáně, ne na dálném východě, ale u nás, v „demokratické“ České republice!

 

 Až v roce 2004, kdy se místem konání CzechTeku stala louka u obce Boněnov, se policisté odhodlali k činu. Jenže to něco, co snad mělo připomínat zákrok proti bezohlednému porušování vlastnických práv, přišlo pozdě. Než se totiž váhající policejní aparát rozkýval k činu, technopárty byla téměř u konce. Výsledkem tak byl víceméně rozpačitý postoj veřejnosti a obviňování policie, že se vlastně jednalo pouze o prázdné gesto, jehož účelem bylo zejména zviditelnění tehdejšího premiéra Grosse. Je však pravděpodobné, že právě tento policejní „zákrok-nezákrok“ v roce 2004 zapůsobil na technaře jako jakási výstraha, která se pak stala jedním ze stimulů vedoucích k tomu, že v roce 2005, při dalším ročníku této akce, se technaři již snažili získat alespoň svolení vlastníka se vstupem na pozemek. Na tom také staví téměř celou svou argumentaci proti policejnímu zákroku. Jestli dovolíte, tak tady by možná bylo dobré na chvilku se zastavit. Zastánci technařů totiž často hovoří o nějakých pozemcích, které měli technaři mít pronajaté na základě jakési domnělé smlouvy o pronájmu a podobně. Jediné, co zástupce technařů, pan Václav Šroub podepsal, byl souhlas se vstupem na pozemek, tedy žádnou nájemní smlouvu apod. Ale to zde uvádíme jen tak na okraj, jako jednu z mnoha věcí dosvědčujících zcela patrnou a do očí bijící skutečnost, že drtivá většina argumentace zastánců technařů je založena na lhaní, úmyslném překrucování a uvádění neúplných a z kontextu vytržených informací. Pokračujme však hezky popořádku v našem výkladu. Tak tedy, technařům se podařilo získat alespoň ono povolení se vstupem na pozemek, což se jeví relativně v pořádku. Jenže výměra oné plochy ani zdaleka nestačila počtu účastníků technopárty, a s přibývajícím časem a počtem technařů se tak mnozí z jejich řad začli své „zábavě“ oddávat i na okolních pozemcích, s jejichž majiteli je o něčem vyjednávat ani nenapadlo. Technaři tak tedy opět projevili sobě vlastní bezohlednost, bezcitnost a ignorantství, stejně jako v předchozích letech. Tentokrát se však zodpovědné orgány rozhodly konat zodpovědně, a vynutit spravedlnost řádně a včas. CzechTek 2005 tak byl ukončen policejním zákrokem. Tím by to vlastně všechno haslo, kdyby však téměř všechna česká média nerozpoutala lživou a pomlouvačnou kampaň, jejímž výsledkem byla ona neskutečná hysterie a pobouření mnoha občanů z údajné brutality v dané situaci naprosto standardního policejního zákroku. Novináři totiž vytrhli jednotlivé scény z CzechTeku ze souvislého kontextu – dali nám k nahlédnutí několik málo záběrů, na kterých se policisté s technaři zrovna dvakrát nemazlí. Nikde však nebyly zveřejněny záběry takřečeno „z druhé strany barikády,“ z nichž je již na první pohled vidět zcela jasně patrná agrese technařů brutálně napadajících policisty. Přitom takových situací bylo na celém CzechTeku nesrovnatelně více než případů odvetné policejní razance, kterou však novináři vytrhli z kontextu a zůraznili. Takovým způsobem totiž většina sdělovacích prostředků o technopárty CzechTek informovala - lživě a neúplně. A to vše jen proto, že v okurkové sezóně je prostě nutné vyvolat senzaci, a to za každou cenu, i kdyby to třeba mělo popírat veškerou objektivitu a všechna pravidla novinářské etiky a osobní cti těch, jež jsou informováním nás, občanů, prostřednictvím médií, pověřeni. "K čemu objektivita, když to lidi stejně nevzruší," to asi tou dobou vrtalo mnoha novinářům hlavou. Proto se rozhodli kout železo, dokud je žhavé, a vylíčili zákrok policejních jednotek na CzechTeku jako brutální ze strany policie. Kdežto technaři byli označeni za neviňátka. Skutečnost však byla naprosto opačná – byli to především alkoholem (a mnohdy i jinými látkami) řádně posílení jedinci z řad technařů, kdo na CzechTeku drtivou většinu šarvátek vyprovokoval. Tito výtečníci totiž policisty surově napadali – házeli po nich kamení, lahve a klacky. Toto však již naši „dovední“ žurnalisté zamlčeli, což z jejich strany není možno hodnotit jinak než jako zcela zásadní profesní selhání vedoucí ke zmatení širokých mas veřejnosti. I přesto je však jasně patrných důkazů o brutalitě technařů veřejně k mání víc než dost. Mnohé můžete vidět např. na internetových stránkách, na něž se můžete dostat ze sekce odkazy.

 

Ale pokračujme a držme tak nit tmelící zásadní myšlenky tohoto textu ve více než jasný a smysluplný celek: je nám jasné, že mezi technaři jsou různí, většinou mladí lidé, a to jak všelijaká podivně žijící individua ujíždějící na všech možných návykových látkách, tak také poctiví lidé, kteří normálně pracují či studují. Jenže u takových lidí se už jaksi mimoděk předpokládá aspoň ta minimální špetka inteligence potřebná k tomu, aby uposlechli hlas zákona. Tudíž není vůbec těžké vyvodit, že ti, kteří po policejní výzvě neodešli, nebyli žádnými neviňátky, nýbrž v nejlepším případě arogantními ignoranty. V horším případě se pak jednalo o provokující hajzlíky nejhrubšího zrna, kteří vyloženě čekali na to, aby mohli vyprovokovat bitku s policií. A takoví moc době věděli, že pokud budou po policistech agresivně útočit, je více než pravděpodobné, že padne nějaká ta rána do živého i na jejich straně. Tolik tedy k oněm „objektivním“ informacím o policejní brutalitě a bolestínským nářkům údajně nevinných technařů, tady opravdu není moc co dodat…

 

Každý, kdo tvrdí, že kvůli obsazení pozemků technaři není důvod k akci policie, by se měl vcítit do role toho, komu ony technaři zabrané pozemky patří. Jenže, hovořit se zastánci technařů, to už vyžaduje notnou dávku trpělivosti hraničící se sebeobětováním. Tihle lidé budou totiž vidět jen tu svou, jedinou správnou pravdu, a i kdybyste je ukamenovali třeba tisíci argumenty, jako kafemlejnek budou pořád omílat tu svou ubrečenou písničku o „nevinných dětech“ (i tak byli technaři některými „chytrolíny“ nazváni) zbitých „brutálními, zlými policisty.“ Pánové prezident a exprezident se technařů horlivě zastávali, ale ani ve snu by je nenapadlo pozvat si tyto lidi třeba na své rezidence v Lánech nebo na Zámeček, kde by mohli technaři za doprovodu své hudby dovádět třeba do onoho pověstného haleluja. Ono je totiž pokaždé mnohem jednodušší přijít s křížkem po funuse, a ještě se z toho snažit vytřískat osobní preference, nebo dokonce okatě těžit do volebního programu. Tak se totiž zachovala naše největší opoziční strana pod vedením pánů Topolánka, Langera a spol. TECHNAŘŮ SE TOTIŽ ZASTÁVÁ KAŽDÝ JEN DO TÉ DOBY, DOKUD NA VLASTNÍ KŮŽI NEPOCÍTÍ NÁSLEDKY ONÉ „NEVINNÉ ZÁBAVY.“ VŠAK Z CIZÍHO KREV NETEČE… Jediný ze zastánců technařů, kterému je možno věřit skutečné sympatie k akcím typu CzechTek, je onen pověstný „profesionální rebel“ Ivan „Magor“ Jirous. Inu, „MAGOR“ s velkým „M“ se nezapře…

 

Na závěr uveďme fakta o ztrátách na obou stranách. Pár pobitých technařů zaplatili policisté dvojnásobkem svých zraněných kolegů, a na policejní výzbroji byly rozsáhlé škody, způsobené právě agresivitou oněch „nevinných ublížených“ technařů. Je pravdou, že některé záběry z policejního zásahu zveřejněné v médiích byly poměrně drsné, jenomže i policista má nervy, a nejde ho naprogramovat jako počítač. Technaři mohli policisty mlátit, házet po nich, co jim přišlo pod ruku, a stejně se drtivé většině těchto výlupků vůbec nic nestalo. Zato několik policistů za svou podle našeho soudu skvěle vykonanou práci stihly dílčí sankce například ve formě nedobrovolné čtrnáctidenní dovolené. Některým dokonce hrozil i vyhazov. Dle našeho názoru rozhodně neprávem. Nikdo z nás by si sám sebe nedokázal představit v tom horku v těžké policejní zbroji, jak by asi klidně a vyrovnaně posílal technaře domů, když by na něj vzduchem létaly různorodé předměty. Popravdě řečeno, nedokázali bychom si vlastně představit VŮBEC NIKOHO, kdo by v takové situaci na místě zasahujících policistů zachoval stoický klid a vydržel po celou dobu odolávat agresivním útokům přiožralých agresivních spratků bez toho, aby jim jednu uvalil. Kdo tvrdí opak, je pouze uslintaným diletantským čecháčkem, který si pro samé švejkování nevidí na špičku nosu. Takového člověka netřeba brát vážně. Anebo mu můžeme doporučit, aby vyhledal služeb nějakého renomovaného odborníka v oblasti psychiatrie. Ono by to třeba pomohlo …

 

Nezbývá, než konstatovat, že policisté situaci při CzechTeku zvládli skvěle a chtěli bychom jim, stejně tak jako ministerstvu vnitra, touto cestou poděkovat:

 

 

PÁNI POLICISTÉ, ZASLOUŽÍTE NÁŠ OBDIV. PANE BUBLAN, JSTE PAŠÁK. NENECHTE SI SVOU PRÁCI ZNECHUTIT LIDMI, KTEŘÍ VÁM SPÍLAJÍ KVŮLI POLICEJNÍMU ZÁKROKU NA CZECHTEKU V ROCE 2005. DOVOLTE NÁM PROTO VYJÁDŘIT VÁM ZA VŠECHNY SLUŠNÉ OBČANY NAŠÍ ZEMĚ PLNOU PODPORU A VŘELÉ PODĚKOVÁNÍ ZA KUS OBĚTAVÉ PRÁCE, KTEROU JSTE PRO NÁS POLICEJNÍM ZÁKROKEM NA CZECHTEKU VYKONALI. TÍMTO BYCHOM CELÉ POLICII ZÁROVEŇ CHTĚLI VZKÁZAT, ABY SE NIKDY NENECHALA ODRADIT OD VYNUCOVÁNÍ ZÁKONA, BYŤ BY PŘITOM NEJEDNALA ZROVNA V RUKAVIČKÁCH. PROTO JEŠTĚ JEDNOU – DÍKY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AntiCzechTek – pravdivě a bez obalu